VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Igangværende projekter

På Viden Djurs arbejder vi med at udvikle vores uddannelser og vores skole med støtte fra diverse projektmidler.

Som en aktiv uddannelsesinstitution er det væsentligt at vi løbende holder os ajour med den seneste viden indenfor de områder, vi underviser i, og at den viden også omsættes til gode læringsforløb til gavn for vores elever.

Med baggrund i vores strategiske indsatsområder er vi dermed kontinuerligt med i adskillige projekter, såvel lokalt forankrede såvel som nationale og internationale.

 

Herunder kan du se hvilke projekter vi har gang i på Viden Djurs.

Merkantildannelse

Spændende projekt med fokus på udvikling af de bedste merkantile uddannelser.

 • Projektet slutter 31/12 2022.

 • Tilskudspulje: Den Europæiske Socialfond

Kritiske faser i elevernes uddannelsesrejse

Kritiske faser i elevernes uddannelsesrejse

 • På tværs af erhvervsuddannelserne udvikler, afprøver og implementerer vi fælles koncepter for de mest kritiske faser i grundforløbelevernes uddannelsesforløb. Vi arbejder med standarder for fælles mål og værdier, og omsætter disse til konkrete aktiviteter, der understøtter elevernes oplevelse af sammenhæng i løbet af deres grundforløb.

 • Projektperiode: August 2021 -30. juni 2023

 • UVM-pulje til styrkede undervisningsmiljøer i erhvervsuddannelserne.

Meningsfulde koblinger mellem skole og praktik

Meningsfulde koblinger mellem skole og praktik

 • På hovedforløbet af vores tekniske erhvervsuddannelser arbejder vi med at skabe større sammenhæng mellem dét, eleverne oplever ifm. deres oplæring i virksomhederne og dét, som eleverne oplever ifm. undervisningen på skolen. Virksomheder fra lokalområdet inddrages i projektet.

 • Projektperiode: august 2021 - 30 Juni 2023.

 • UVM-pulje til styrkede undervisningsmiljøer i erhvervsuddannelserne.

Digital Fashion

Digital Fashion

 • I projektet arbejder vi med grøn omstilling ift. tekstil- og modebranchen. På vores uddannelsesspeciale ”Multimedia Animator” inkluderer vi tekstilbranchen, og giver dermed mulighed for at designe nye kollektioner digitalt. Vi opretter elevpladser indenfor branchen, og arbejder på at tiltrække flere piger til uddannelsen.

 • Projektperiode: 1. januar 2022 – 30. juni 2023.

 • Tilskudspulje: Region Midts uddannelsespulje.

Erasmus+ elevmobilitet

Erasmus+ elevmobilitet

 • På tværs af samtlige uddannelser arbejder vi med at få etableret tilbud om udlandsophold som en integreret del af hver uddannelse. Eleverne får dermed mulighed for at tage en del af deres uddannelse i udlandet, få opkvalificeret deres sprogkompetencer, få en større kulturforståelse og blive klogere på det globale arbejdsmarked samtidig med at de selv bliver mere attraktive nationalt og internationalt.

 • Tilskudspulje: EU’s uddannelsesprogram (Erasmus+ )

 • Læs mere om internationalisering her.

Grønt iværksætteri på Viden Djurs

Grønt iværksætteri på Viden Djurs

 • På vores tekniske gymnasium arbejder vi med upcycling og grønt iværksætteri. I projektet laver vi plantekasser ud af udslidte møllevinger, og eleverne planter og følger udviklingen ifm. deres undervisning. Lokale virksomheder indgår i projektet.

 • Projektperiode: december 2021 - juni 2023.

 • Tilskudspulje: UVM grøn iværksætterpulje 2021.

EUD for alle

EUD for alle

 • Sammen med relevante organisationer arbejder vi med at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Vi arbejder med at styrke overgangen fra grundskole/efterskole til erhvervsuddannelser og at styrke tiltrækningen af unge voksne til og fastholdelse på erhvervsuddannelserne.

 • Projektperiode: oktober 2019 – december 2022.

 • Tilskudspulje: DKs Erhvervsfremmebestyrelse - Socialfonden

 • Læs mere om projektet her.

Flere og tidligere lærepladser

Flere og tidligere lærepladser

 • På vores erhvervsuddannelser laver vi en særlig indsats for at sikre et godt match mellem elever og oplæringsvirksomhederne. Vi arbejder med at gøre eleverne arbejdsmarkedsparate på et tidligere tidspunkt, og vi går i dialog med potentielle oplæringsvirksomheder.

 • Projektperiode: 1. juni 2022 – 1. marts 2023.

 • Tilskudspulje: Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB)
Følg os På Instagram